Uchwała Nr 5/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej i powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 1 marca 2015 roku

files/fck/21/Uchwala5-MKW.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 25-02-2015 14:41:00
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 25-02-2015 14:41:00