Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

 

Burmistrz Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

 

Uwaga komitety

wyborcze!

 

 

Zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 24 września 2017r., przyjmowane są w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Gołdapi, u pełnomocnika ds. wyborów Gminy Gołdap – Anny Rawinis (tel. 87/615-60-35), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi tj.

pn. 8.00 – 16.00,
wt.-pt. 7.15 – 15.15.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń od Komitetów Wyborczych upływa w dniu 25 sierpnia 2017 r. (piątek) – o godz. 15.15.

 

Anna Rawinis

Pełnomocnik ds. wyborów

 

W załączeniu:

  1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783, ze zm.).

  2. Zgłoszenie na członka OKW w Gołdapi.

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 25-08-2017 8:59:56
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 25-08-2017 9:01:19