Uchwała Nr 6/2017 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 29-08-2017 15:24:30