KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

 

/files/files/1542707572_3_KOMUNIKAT_KW_II_-_gl_korespondencyjne_KW_Goldap.pdf

WZÓR - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wybrach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.

/files/files/1542707572_3a__Zgloszenie_wzor_Goldap.doc

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

/files/files/1542707572_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-11-2018 15:37:13