POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r.

 

/files/files/27_Postanowienie%20pierwsze%20posiedzenie%20TKW.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 10-12-2018 16:58:18
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 13-12-2018 7:28:45