OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 7 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dunajek na kadencję 2018-2023

 

Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zwołaniu w dniu 14 stycznia 2019 roku o godz. 1900 zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dunajek na kadencję 2018-2023. Zebranie odbędzie się w świetlicy w remizie.

/files/files/OBWIESZCZENIE_DUNAJEK%281%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 07-01-2019 15:30:05
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 07-01-2019 15:34:38