OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 23 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skocze na kadencję 2018-2023

 

Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zwołaniu w dniu 8 lutego 2019 roku o godz. 1900 zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skocze na kadencję 2018-2023. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

/files/files/2652_001%281%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 29-01-2019 7:01:54