ZMIANA MIEJSCA I GODZINY - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 6 lutego 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Osowo na kadencję 2018-2023

 

ZMIANA  MIEJSCA I GODZINY ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zwołaniu w dniu 14 lutego 2019 roku o godz. 1200 zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Osowo na kadencję 2018-2023. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Grabowie.

/files/files/OBWIESZCZENIE_OSOWO%281%29.pdf

NIEAKTUALNE - /files/files/2664_001%281%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 29-01-2019 7:10:33
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 06-02-2019 14:08:02