OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 7 marca 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Jany na kadencję 2018-2023

 

Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zwołaniu w dniu 14 marca 2019 roku o godz. 1800 zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Jany na kadencję 2018-2023. Zebranie odbędzie się w udostępnionym lokalu pod adresem Jany 1.

/files/files/OBWIESZCZENIE_JANY%281%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 07-03-2019 13:30:57