WA.1431.78.2019 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w/s protokołu/projektu protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 15 października 2019 r.

 

/files/files/WA_1431_78_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-11-2019 19:33:46