WA.1431.94.2019 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie informacji o podjęciu uchwały o ustaleniu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i wskazaniu nr uchwały

 

/files/files/WA.1431.94.2019.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-02-2020 8:28:52