WA.0003.69.2021 - Zapytanie w sprawie kopii wszystkich dokumentów uprawniających S. Andrysiewicza do korzystania z sieci przesyłu ciepła nalężącego do zlikwidowanego PEC

 

WA.0003.69.2021 - ZAPYTANIE

WA.0003.69.2021 - ODPOWIEDŹ

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 20-12-2021 9:42:29
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 07-01-2022 12:38:52