Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w dniu 7.07.2016r.

/files/files/CCF20160823_0001%281%29.pdf

Autor: Alicja Pietranis
Data utworzenia: 23-08-2016 12:38:59