Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w dniu 25.08.2016r.

/files/files/Protokol%20Komisja%20Rewizyjna%20Nr%2023%202016.pdf

Autor: Alicja Pietranis
Data utworzenia: 05-10-2016 9:48:43