Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w dniu 26.10.2016r.

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Komisja%20Rewizyjna%20Nr%2025%202016.pdf

Autor: Anna Rawinis
Data utworzenia: 22-11-2016 9:42:14