Kwartalna informacja o wykonaniu budżety ( I kwartal)

Wydatki:

files/fck/597/Rb-28S(4).pdf

Dochody:

files/fck/597/Rb-27S(3).pdf

Należności:

files/fck/597/Rb-N(3).pdf

Zobowiązania:

files/fck/597/Rb-Z(3).pdf

Nadwyżka/Deficyt:

files/fck/597/Rb-NDS(5).pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 04-05-2015 15:42:45
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 04-05-2015 15:42:45