Podstawa prawna

 


 

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399) [pobierz]

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw [ pobierz ]


 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 23-07-2015 8:06:01
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 23-07-2015 10:59:28