UWAGA! Zarządzenie zmieniające Zasady ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminny Gołdap na rok 2017

II nabór wniosków dla ubiegających się o dofinansowanie działań realizowanychch w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminny Gołdap na rok 2017.

Wnioski bedą przyjmowane w dniach 1-15.06.2017.

Autor: Ewa Bogdanowicz-Kordjak
Data utworzenia: 27-05-2017 6:34:15
Autor edycji: Ewa Bogdanowicz-Kordjak
Data edycji: 27-05-2017 6:44:10