Informacja o naborze wniosków dotyczących profilaktyki uzależnień w 2021 r. - nabór pierwszy

NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021.

Każdy, kto ma pomysł na działanie profilaktyczne  może złożyć wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację takich projektów. Wszystkie dokumenty potrzebne do przystąpienia do naboru dostępne są pod http://bip.goldap.pl/pl/1558/0/wnioski-i-ogloszenia.html

Wnioski z załącznikami należy do poniedziałku 18.01.2021 r. dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gołdapi (wrzucić do skrzynki umieszczonej przed wejściem do budynku), wysłać pocztą lub przesłać skan pocztą elektroniczną na adres: pom@goldap.pl - w każdym przypadku decyduje data wpływu.

Programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które w dużym stopniu mogą ułatwić realizację działań w ramach profilaktyki uzależnień dostępne są na stronie: http://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne

W przypadku pytań można kontaktować się z Małgorzatą Tobolską, tel. 876156034  malgorzata.tobolska@goldap.pl

 
Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 11-01-2021 14:30:09
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 06-05-2021 11:06:37