Zarządzenie Nr 768/XII/2016 Burmistrza Gołdapi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu zadań oraz harmonogramu prac zespołu zadaniowego do spraw reformy oświatowej w Gminie Gołdap

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 29-12-2016 8:16:49