Zarządzenie Nr 818/II/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do spraw reformy oświatowej w Gminie Gołdap

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 06-02-2017 16:17:38