Petycja do Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie popracia wniosku do Burmistrza Gołdapi o ujęcie do budżetu gminy na rok 2021 przebudowy ulicy Różanej.

 

PETYCJA:

/files/files/PETYCJA_UL_R%C3%93%C5%BBANA.pdf

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA PETYCJI:

/files/files/wezwanie%20do%20uzupe%C5%82nienia%20petycji.pdf

UZUPEŁNIENIE PETYCJI:

/files/files/uzupe%C5%82nienie%20petycji.pdf

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

27 listopada 2020 r.

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2819%29.pdf

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

14.12.2020 r.

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2824%29.pdf

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 września 2020 r.

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20pytycja%20R%C3%B3%C5%BCana.docx

Uchwała Nr XXXI/258/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 września 2020 r.

/files/files/XXXI_258_2020%281%29.pdf

/files/files/XXXI_258_2020%281%29.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 12-10-2020 15:10:24
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 11-01-2021 11:06:02