Ogłoszenie o naborze partnera do projektu w ramach 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w: Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 11-12-2019 14:15:14