Uchwała Nr XVIII/156/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gołdap na lata 2020-2022

 

/files/files/Uchwala_Nr_XVIII_156_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-01-2020 15:00:35