Uchwała Nr XVIII/162/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Olecku

 

/files/files/Uchwala_Nr_XVIII_162_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-01-2020 15:40:42