Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jedmnostki paliwa w Gminie Gołdap na rok szkolny 2019/2020

 

/files/files/uchwa%C5%82a%20XIX_168_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 13-02-2020 14:22:24