Uchwała Nr XXVII/221/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XXVII_221_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-10-2020 10:44:50