Uchwała Nr XXVII/227/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi.

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XXVII_227_2020.pdf

/files/files/XXVII_227_2020.docx

/files/files/uzasadnienie%20do%20uchwa%C5%82y%20powo%C5%82anie.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-10-2020 11:17:39