Uchwała Nr XXVIII/228/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_XXVIII_228_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-11-2020 8:37:34