Uchwała Nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/XXX_248_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-12-2020 9:35:41
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 01-12-2020 9:36:02