Uchwała Nr XXXVIII/311/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVIII_311_2021.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-07-2021 11:48:30