Uchwała Nr XLI/325/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XLI_325_2021.pdf

/files/files/ZA%C5%81%20SSSE_325.jpg

/files/files/Uchwa%C5%82a_XLI_325_2021_sssedoc.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 8:44:19
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 09-09-2021 8:52:25