Uchwała Nr XLI/327/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XLI_327_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a_XLI_327_2021%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20KROW.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 8:50:08