Uchwała Nr XLI/328/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_XLI_328_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a_XLI_328_2021sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20Bud%C5%BCetu.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 8:51:29