Uchwała Nr XLII/335/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XLII_335_2021.pdf

/files/files/XLII_335_2021_KSWiPdocx.pdf

/files/files/XLII_335_2021_KSWiPdocx.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 06-10-2021 11:14:03