Zawiadomienie Starosty Gołdapskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej mG.6.2020 (znak: BiOŚ.6740.215.2019.ZM)

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 14-01-2020 14:58:03