Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr IGR-II.7820.1.22.2019 o podjęciu zawieszonego postępowania sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap-Dubeninki

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 15-12-2021 15:13:17