Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób kierowanych przez GKRPA w Gołdapi

Lista załączników do przetargu

  1. Zapytanie ofertowe OSS.271.2.2021 z dnia 04.11.2021 r.
  2. Zapytanie ofertowe OSS.271.2.2021 z dnia 04.11.2021 r.
  3. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
  4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Status przetargu:zakończony
Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 05-11-2021 8:01:45
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 23-11-2021 11:24:01