Zarządzenie Nr 505/I/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Gołdap w 2020 roku

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 18-02-2020 13:00:24