XLI sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 31.08.2021 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/porz%C4%85dek%20XLI%20sesja.pdf

/files/files/porz%C4%85dek%20XLI%20sesja.doc

ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20w%20spra%20zmian%20WPF%2006.08.2021%281%29.pdf

2) wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmian%20w%20bud%C5%BC.%2006.08.2021%281%29.pdf

3) realizacji działań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"

/files/files/projekt%20dost%C4%99pna%20szko%C5%82a%281%29.pdf

/files/files/projekt%20dost%C4%99pna%20szko%C5%82a%281%29.docx

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap, połozonego na południowy - wschód od ulicy Ekonomicznej w Niedrzwicy

/files/files/zmiana%20ssse%281%29.doc

/files/files/zmiana%20ssse%281%29.pdf

/files/files/za%C5%82%20ssse%281%29.pdf

5) przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gołdap na lata 2021 - 2025"

/files/files/uchwa%C5%82a%20wieloletni%20program%202021-2025%281%29.pdf

/files/files/program%20do%202025%281%29.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20wieloletni%20program%202021-2025%281%29.docx

/files/files/program%20do%202025%281%29.doc

 

/files/files/program%20do%202025autopoprawka.doc

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Gołdapi

AKTUALNY PROJEKT UCHWAŁY:

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20KROW%282%29.docx

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20KROW%281%29.pdf

NIEAKTUALNY PROJEKT UCHWAŁY:

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20KROW.docx

7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Gołdapi

PROJEKTY UCHWAŁ AKTUALNE:

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20Bud%C5%BCetu%281%29.pdf

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20Bud%C5%BCetu%281%29.docx

PROJEKTY UCHWAŁ NIEAKTUALNE:

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20Bud%C5%BCetu.pdf

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20Bud%C5%BCetu.docx

 

 

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 23-08-2021 21:56:40
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 27-08-2021 9:54:10