WA.1431.32.2020 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie raportu czystości wody, użytkowania Przez Burmistrza samochodu służbowego, terminowych opóźnień w realizacji Zakładu Przyrodoleczniczego.

 

/files/files/WA.1431.32.2020.pdf

/files/files/Monitoring%20wod%20po%20aplikacji%20wiosennej%20po%20calkowitej%20sedymentacji%20preparatu.pdf

/files/files/Monitoring%20w%C3%B3d%20po%20zako%C5%84czeniu%20projektu%202019%20r.%20raport%20cz%C4%99%C5%9Bciowy.pdf

/files/files/Monitoring%20w%C3%B3d%20po%20zako%C5%84czeniu%20projektu%202019%20r.%20raport%20ko%C5%84cowy.pdf

/files/files/Stanowiska%20do%20bada%C5%84%20monitoringowych%20Jeziora%20Go%C5%82dap%281%29.pdf

/files/files/Wyci%C4%85g%20z%20planu%20dzia%C5%82a%C5%84%20ochronnych.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-08-2020 15:34:53