Zarządzenie Nr 468/I/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w/s zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Gołdap...

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 18-01-2016 15:37:40
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 18-01-2016 15:46:39