Zarządzenie Nr 871/III/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 marca 2017 roku


Treść Zarządzenia:

/files/files/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20871_III_2017%20%20z%2029.03.2017.pdf

Załącznik Do Zarządzenia:

Załącznik Nr 1 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20do%20Zarz%C4%85dzenia%282%29.pdf

Załącznik Nr 2 :  /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%202%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%285%29.pdf

Załącznik Nr 3 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20NR%203%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 4 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 5 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%205%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 6 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%206%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 7 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%207%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 8 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%208%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 9 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%209%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 10 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2010%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 11 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2011%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 12 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2012%20do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Załącznik Nr 13 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2013%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 14 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2014%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 15 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2015%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 16 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2016%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 17 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2017%20Do%20Zarz%C4%85dzenia%281%29.pdf

Załącznik Nr 18 : /files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%2018%20Do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 13-04-2017 8:04:28