Uchwała Nr XXXI/252/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

 

/files/files/XXXI_252_2020.pdf

/files/files/XXXI_252_2020.docx

/files/files/UZASADNIENIE%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%20XXXI.docx

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%283%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%283%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206%20dotacje.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-01-2021 9:22:17