Uchwała Nr XXXI/256/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 za lata 2018-2019

 

/files/files/XXXI_256_2020.pdf

/files/files/XXXI_256_2020.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-01-2021 9:49:10