Uchwała Nr XXXVIII/312/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVIII_312_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a.XXXVIII.312.2021.2021-06-29.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVIII_312_2021.docx

/files/files/Uzasadnienie%20do%20Uchwa%C5%82y%20Nr%20XXXVIII.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-07-2021 11:51:35