Uchwała Nr XLII/333/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XLII_333_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a.XLII.333.2021.2021-09-28.pdf

/files/files/XLII_333_2021%20-%20regulamin.docx

/files/files/UZASADNIENIE%20XLII_333_2021.docx

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

PN.4131.407.2021

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 06-10-2021 10:44:20
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 15-11-2021 14:28:49