Uchwała Nr LX/390/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gołdap dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych

 

/files/files/Uchwala_Nr_LX_390_2018.pdf

Uchwała Nr 0102-329/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 sierpnia 2018 roku

/files/files/UCHWALA_RIO_LX_390_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-07-2018 14:22:23
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 24-08-2018 9:12:46