Godziny urzędowania

Poniedziałek - 8:00 - 16:00
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:15 - 15:15

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków przez Burmistrza Gołdapi lub Zastępcę Burmistrza
a także Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Wydziałów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi

  1. Interesanci przyjmowani są przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 14:30-16:00.
  2. W sprawach pilnych interesanci przyjmowani są każdego dnia roboczego, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem pracownika sekretariatu (telefon: 87/ 615 60 20).
  3. W przypadku gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub zachodzą inne okoliczności uniemożliwiające przyjęcia interesantów jednocześnie przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.
  4. Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Wydziałów oraz pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia roboczego w godzinach pracy Urzędu.
  5. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków są wywieszone w widocznym miejscu, w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych gminy Gołdap.
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 30-07-2019 13:26:53