Kadencja 2018-2024


Protokoły z komisji Rady Miejskiej w Gołdapi


Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 24-05-2021 8:12:57
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 24-05-2021 8:40:37